Разстрелът на планинското ехо

По отколешни, далечни върхове,
където вятърът в скалите не умира, Има още

Реклами