Девета симфония на Бетовен

Едва успяхме да влезем, и големите светлини угаснаха; прожектори отгоре се насочиха към грамадната, подобна на мидена черупка сцена в дъното на залата. Върху фона от лъскави музикални инструменти и раздвижени глави се очерта като кръст черният тънък силует на диригента. Той почука сухо с палката. Има още

Advertisements

Твои думички

По склона на думите Има още

Advertisements

Разговор с Лидия

Не шепне нищо нам, то просто съществува, Има още

Advertisements

Мечта | A Dream

Има още

Advertisements

Приказка…

Когато се отдалечавах, забелязах отчаяния поглед на Тер Хаар. Добродушният Шрей дори не предполагаше каква мечешка услуга бе направил на историка, като го остави жертва на децата. Има още

Advertisements

Разстрелът на планинското ехо

По отколешни, далечни върхове,
където вятърът в скалите не умира, Има още

Advertisements